Blogs

Onze duiding van recente politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met daarbij een bestuurskundige blik op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties

Caleidoscoop

Een thema vanuit meerdere perspectieven belicht

Plein 7

Plein 7 biedt een bestuurskundig perspectief op (inter)nationale politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. We brengen inzichten uit de wetenschap naar de politiek-bestuurlijke praktijk. Daarbij gaan we zowel in op de actualiteit, maar we kijken ook verder door te reflecteren op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties.

Blogs

Onze duiding van recente politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met daarbij een bestuurskundige blik op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties.

Caleidoscoop

Bestuurskundige en politieke thema's en maatschappelijke beleidsonderwerpen interdisciplinair geanalyseerd en belicht vanuit verschillende perspectieven.

Platform-O: een garantie voor succes of niet?

Als ik op een druilige zaterdagochtend mijn mailbox open lees ik een bericht dat platform-O binnenkort van start gaat. Ik had er al van gehoord, maar blijkbaar is nu echt zo ver. Doormiddel van ‘columns en artikelen van wetenschappers, ambtenaren uit verschillende...

De (on)zin van een transparante lobby

Eind 2015 zagen twee zogenaamde ‘lobby-schandalen’ het licht: de vermeende invloed van de Nederlandse banken op financiële wetgeving en de veel besproken invloed van de auto-industrie in Europa. De oplossing voor dergelijke schemerige lobbypraktijken wordt vaak...