Blogs

Onze duiding van recente politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met daarbij een bestuurskundige blik op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties

Caleidoscoop

Een thema vanuit meerdere perspectieven belicht

Plein 7

Plein 7 biedt een bestuurskundig perspectief op (inter)nationale politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. We brengen inzichten uit de wetenschap naar de politiek-bestuurlijke praktijk. Daarbij gaan we zowel in op de actualiteit, maar we kijken ook verder door te reflecteren op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties.

Blogs

Onze duiding van recente politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met daarbij een bestuurskundige blik op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties.

Caleidoscoop

Bestuurskundige en politieke thema's en maatschappelijke beleidsonderwerpen interdisciplinair geanalyseerd en belicht vanuit verschillende perspectieven.

De G1000 als nieuwe impuls voor de democratie

Gastbijdrage: Ank Michels De afgelopen twee jaar zijn er in Nederland tal van lokale G1000’en en andere vergelijkbare burgertoppen georganiseerd. De burgertoppen willen burgers zeggenschap geven over een eigen agenda voor de stad, maar ook invloed geven op het lokale...

De Methode-Ben Bot en kwaliteit van de democratie

Het staat in de wandelgangen inmiddels bekend als de ‘methode Ben Bot’ volgens NRC Handelsblad van 5 en 6 maart. Het NRC bracht afgelopen weekend een intrigerende reconstructie van de lobby-praktijken van voormalig minister en diplomaat Ben Bot. De methode Ben Bot, zo...

De filosofie van Plein 7

Met Plein 7 brengen we de wetenschap dichter naar het openbaar bestuur. Dit doen we door actuele beleidskwesties, publieke hervormingen en maatschappelijke ontwikkelingen te belichten vanuit onze eigen expertise en die van onze collega’s. Hiermee ontsluiten we...