Blogs

Onze duiding van recente politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met daarbij een bestuurskundige blik op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties

Lezen

Caleidoscoop

Een thema vanuit meerdere perspectieven belicht

Lezen

Plein 7

Plein 7 biedt een bestuurskundig perspectief op (inter)nationale politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. We brengen inzichten uit de wetenschap naar de politiek-bestuurlijke praktijk. Daarbij gaan we zowel in op de actualiteit, maar we kijken ook verder door te reflecteren op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties.

Lees meer

Blogs

Onze duiding van recente politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met daarbij een bestuurskundige blik op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties.

Lezen

Caleidoscoop

Bestuurskundige en politieke thema's en maatschappelijke beleidsonderwerpen interdisciplinair geanalyseerd en belicht vanuit verschillende perspectieven.

Lezen

Prestatiesturing in de gezondheidszorg

Marktwerking in de zorg staat weer volop in de aandacht nu het 10 jaar geleden is dat de Zorgverzekeringswet is ingevoerd. Is het een efficiënt systeem om de zorg te organiseren? Heeft het systeem betere kwaliteit gebracht? Vele minder aandacht is er voor de grote...

Twitter