Blogs

 

Onze duiding van recente politiek-bestuurlijke ontwikkelingen met daarbij een bestuurskundige blik op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties

Plein 7

 

Plein 7 biedt een bestuurskundig perspectief op (inter)nationale politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. We brengen inzichten uit de wetenschap naar de politiek-bestuurlijke praktijk. Daarbij gaan we zowel in op de actualiteit, maar we kijken ook verder door te reflecteren op grotere governance vraagstukken en beleidskwesties.

s2Member®