Over de Vereniging voor Bestuurskunde

Binnen de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) komen bestuurswetenschap en bestuurspraktijk samen. We helpen u op de hoogte te blijven van actuele bestuurskundige kennis en inzichten en bieden bestuurskundestudenten en jonge professionals inspiratie en netwerkkansen. We nodigen onderzoekers uit om hun kennis op een toegankelijke manier te ontsluiten en erover in gesprek te gaan.

De VB organiseert congressen, lezingen en debatbijeenkomsten die je helpen actuele ontwikkelingen in een breder kader te plaatsen, en je een platform geven voor interessante ontmoetingen en netwerkvorming.

De VB is in 1973 opgericht en heeft zich in al die jaren bewezen als brug tussen de praktijk van, het onderwijs over en het onderzoek naar het openbaar bestuur. Wij signaleren trends, bespreken nieuwe publicaties en entameren debat via onze sociale mediasites. Wij eren excellente beoefenaren van het vakgebied, van jong tot oud.

Door creatieve partnerschappen met zusterverenigingen, overheidsorganisaties en uitgevers bevordert de VB de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk. Wij geven het tijdschrift Bestuurskunde uit en hebben een netwerk van correspondenten uit de academische bestuurskunde die ‘cutting edge’ onderzoek uit binnen- en buitenland ontsluit. De VB is daarnaast ook partner in ‘Platform O’, het nieuwe digitale platform voor en over openbaar bestuur.

De VB heeft momenteel meer dan 700 individuele en enkele tientallen institutionele leden, plus een groot netwerk van mensen die losse activiteiten bezoeken en ons volgen op sociale media. We zijn actiever dan ooit. In 2015 werden er een recordaantal activiteiten georganiseerd en op die grotere voet gaan we door. Jaarlijks organiseren we:

 

  • een Dag van de Denktanks (maart), waarop kennisinstituten en beleidsmakers met elkaar in contact treden;
  • het Festival der Bestuurskunde (september), inclusief een Bestuurskunde Challenge toernooi waarin teams studenten uit het hele land een opdrachtgever uit de bestuurspraktijk van advies voorzien op een strategisch vraagstuk;
  • de Van Slingelandtlezing in de vergaderzaal van de Eerste Kamer (oktober), waarop een coryfee uit het Nederlandse openbaar bestuur diens visie op een groot en actueel bestuursvraagstuk uiteenzet;
  • actualiteitenseminars ‘De Staat van Besturen’, waarop vertegenwoordigers uit wetenschap en praktijk met elkaar in gesprek gaan.

Kringen

De kringen organiseren ook verschillende activiteiten. De regionale kringen (zoals VB-noord) van de Vereniging voor Bestuurskunde organiseren geregeld (middag)conferenties, alsmede 'VB-seminars'. Verder wordt door de studentenpoot van de Vereniging voor Bestuurskunde, het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskundeverenigingen (LOB), jaarlijks het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) georganiseerd.

Prijzen

De Vereniging voor Bestuurskunde kent drie prijzen. Deze prijzen dienen enerzijds om personen die hun voetsporen hebben nagelaten in het openbaar bestuur te onderscheiden. Anderzijds om jong bestuurskundig talent aan te moedigen.

H.A. Brasz scriptieprijs

Van de Spiegelprijs

G.A. van Poeljeprijs

Tijdschrift Bestuurskunde

Als lid van de Vereniging voor Bestuurskunde ontvangt u vier keer per jaar het digitale Tijdschrift Bestuurskunde. Het doel van het tijdschrift is de bevordering en ontwikkeling van kennis en inzicht in het openbaar bestuur.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde bestaat uit practitioners uit alle overheidslagen en academici. Daarnaast maken studenten uit het bestuur van het LOB en het LCB deel uit van het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde.