Beste VB leden en andere belangstellenden,

Vorig jaar organiseerde de VB, samen met NSOB, WRR, TU Delft, IOS/UU, Provincie Utrecht, IKPOB, KING en VOM, een reeks bijeenkomsten over “Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren”. Inmiddels is het essay gereed, met dezelfde titel, waarin onder aanvoering van Ilsa de Jong, Paul ’t Hart en Martijn van der Steen verslag van die sessies wordt gedaan.

Met groot genoegen kan ik jullie namens de VB en de andere partners melden dat dit essay online staat. U kunt het essay hier lezen.

Langs deze weg wil ik jullie niet alleen duidelijk maken dat jullie van deze publicatie kennis kunnen nemen (eigenlijk moeten nemen!), ik wil jullie tegen deze achtergrond en met de boodschap van het essay in de hand ook een goed 2018 toewensen!

Tot in de komende maanden, op een van de VB activiteiten.

Mirko Noordegraaf,
Voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde

s2Member®