Uitreiking Publiek Denken Top 100 in statenzaal Gouvernement Limburg

Wie is de beste Ambtenaar van het Jaar 2017? Dat wordt donderdag 14 december aanstaande bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht. De prijs wordt uitgereikt door juryvoorzitter Jantine Kriens, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook wordt bekendgemaakt wie de publieksprijs heeft gewonnen. De genomineerden zijn:

1. Alex Peeters – beleidsadviseur cultuur en welzijn – gemeente Beesel 

2. Arjan van Nassau – GNA-adviseur, Hoofdverkeersleider en VTS manager – Rijkswaterstaat 

3. Diana Nijland – teamleider cluster participatie – gemeente Bronckhorst 

4. Hedzer Pathuis – projectmanager – gemeente Utrecht 

5. Marc van Roosmalen – senior architect – Rijksvastgoedbedrijf 

6. Maurice Hoekman – regisseur kerngericht werken en participatie – gemeente Nissewaard 

7. Merit Clocquet – beleidsadviseur en Programmamanager Techniekpact – ministerie van Economische Zaken 

8. Nurullah Gerdan – senior Beleidsadviseur duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling – gemeente Haarlemmermeer 

9. Paul van Velzen – teammanager SAP – SSC-ICT 

10. Ruud Bruggeman – medewerker verwerken en behandelen en lean specialist – Immigratie- en Naturalisatiedienst 

11. Ruud Meijer – gebiedsverbinder Waarderpolder – gemeente Haarlem 

12. Tony van der Togt – regievoerder informatiebeveiliging I&I – ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Initiatiefnemers en jury

De Publiek Denken Top 100 Beste Ambtenaar is een initiatief van Publiek Denken, i.s.m. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Limburg en PBLQ. Voor meer informatie: publiekdenken.nl. Behalve voorzitter Jantine Kriens hebben in de jury zitting: Olav Welling (ministerie van BZK, directeur Ambtenaar en Organisatie), Hans Goedhart (voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en secretaris van de provincie Utrecht), Jaap Uijlenbroek (directeur-generaal Belastingdienst), Arjan van Gils (gemeentesecretaris Amsterdam), Peter Reesink (ministerie van Defensie, hoofddirecteur Personeel), Eveline de Kruijk (secretaris-directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta) en de winnaar van vorig jaar Sabine Kern.

s2Member®