De drie finalisten voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 zijn bekend. Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Stadsregio Parkstad Limburg gaan met elkaar de strijd aan in de finale, die op 20 november aanstaande wordt gehouden in de Ridderzaal.


De jury, onder voorzitterschap van de burgemeester van Utrecht en VNG-voorzitter Jan van Zanen is onder de indruk van de kwaliteit van de drie finalisten. De organisaties staan dicht bij de burger en bouwen aan samenwerkingsverbanden met de externe omgeving. Daarnaast spelen de organisaties goed in op een veranderende samenleving en scoren zij hoog in het centraal stellen van hun opgaven.

 

De jury over Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer heeft zojuist een zeer succesvolle transitie achter de rug. De organisatie is van een behoudende uitvoeringsorganisatie naar een kostendekkende maatschappelijke onderneming getransformeerd. Deze organisatie heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Staatsbosbeheer staat dicht bij de burger en heeft enorme aanpassingen doorgevoerd om natuurbeleving voor iedereen centraal te stellen. Staatsbosbeheer heeft een duidelijke strategie om ook in stedelijk gebied te herontwikkelen. Ondanks een forse daling in de rijksbijdrage in 2013 heeft de organisatie haar doelstellingen weten te bereiken.  

De jury over Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta is een moderne overheidsorganisatie die midden in de samenleving staat. Het waterschap vindt de juiste balans tussen belangen van samenleving, milieu, economie, efficiency en effectiviteit. Hierbij staat duurzaamheid voorop. Het waterschap besteedt bij uitstek tijd aan een actieve betrokkenheid van de omgeving. De werkfilosofie kenmerkt zich door de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen. Hierdoor krijgen medewerkers de ruimte, in ruil hiervoor wordt persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid van hen gevraagd. 

De jury over de Stadsregio Parkstad Limburg
Stadsregio Parkstad Limburg laat als geen ander zien hoe je door samenwerking complexe vraagstukken en uitdagingen kan aanpakken. Niet alleen binnen de grenzen, maar ook grensoverschrijdend en internationaal. De regio heeft laten zien ondernemend en veerkrachtig te zijn. Stadsregio Parkstad Limburg heeft de krimp terug kunnen brengen door met externe partners afspraken aan te gaan voor een vitalere leefomgeving. Deze organisatie is een voorbeeld in vooruitstrevende regio samenwerkingen.


Op 27 september, 4 oktober en 11 oktober ontvangen de finalisten een delegatie van de jury tijdens een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek krijgen de finalisten de kans om de jury te overtuigen van het feit dat hun organisatie de beste is. 

Over de Verkiezing
De Verkiezing draagt bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur. De Verkiezing geeft de deelnemende organisaties een podium om deze initiatieven breder te delen en creëert het een netwerk van lerende en goed presterende overheidsorganisaties.

Over de jury
Behalve juryvoorzitter Jan van Zanen bestaat de jury uit Arjen Littooij (Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en winnaar van de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar) en Teun Meulepas (Jonge Ambtenaar van het Jaar 2016). De overige juryleden zijn: Tjark Tjin-A-Tsoi (directeur-generaal bij het Centraal Bureau voor de Statistiek), Jaap van der Veen (programmadirecteur Waterschap Zuiderzeeland), Jan Herman de Baas (provinciesecretaris Zuid-Holland), Erik Gerritsen (secretaris-generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Paulien Pistor (voormalig gemeentesecretaris Eindhoven), Simone Roos (directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Paul ’t Hart (hoogleraar departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht, decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde).


Partners
De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Handvest Publiek Verantwoorden (HPV), ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU), Interprovinciaal Overleg (IPO), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Departement Bestuur- en Organisatiewetenschap (USBO), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Bekijk de website voor meer informatie over de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017:www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl/

s2Member®