Wat?             Atriumlezing 'Publieke nanciële verantwoording en de rol van gemeenten'

Wanneer?    5 oktober 2017

Hoe laat?     15:30 uur - 17:00 uur

Waar?          Atrium, VNG (Nassaulaan 12, Den Haag)

Wanneer de jaarlijkse OZB-aanslag de deur uit is, volgt steevast het geklaag bij de gemeente: de aanslag is weer hoger, en dat alleen maar om de gaten in de begroting te dichten! Dat is wonderlijk: de OZB vormt in werkelijkheid maar een heel klein deel van wat mensen in totaal aan belasting betalen, de OZB is maar een klein deel van de gemeentelijke inkomsten en de OZB is ook maar een beperkt deel van de totale woonlasten.

Tegelijkertijd is de gemeente de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor burgers. Zij verleent niet alleen meer diensten maar heeft ook steeds hogere begrotingen en grotere budgetten van publiek geld. En bij publiek geld hoort publieke verantwoording. Meer publiek geld betekent dus meer en betere publieke verantwoording aan de mondige burger.

De Algemene Rekenkamer kijkt naar verantwoording van publieke middelen. Laat die voldoende transparant zien wat
er wordt bereikt met publiek geld? Hoe kunnen burgers er op blijven vertrouwen dat de overheid zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld om gaat? In deze Atriumlezing vertelt Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, hoe dit Hoog College van Staat daar tegenaan kijkt.

Via enkele concrete voorbeelden zal de link met de gemeentelijke verantwoordingspraktijk gelegd worden.

Arno Visser is sinds 2015 President van de Algemene Rekenkamer en kent de nanciële praktijk van de gemeente: voor hij lid werd van het college van de Algemene Rekenkamer was hij wethouder in Almere (2008-2013), waar hij onder meer de nanciën in portefeuille had en voormalig lid van de Tweede Kamer namens de VVD.

Het gesprek zal worden geleid door oud-burgemeester van Amsterdam; Job Cohen.

Aanmelden

Geïnteresseerd? U kan zich aanmelden via de website van de VNG. Graag zien we U de 5de.

Aanmelden