De Vereniging voor Bestuurskunde organiseert de jaarlijkse Van Slingelandt-lezing op donderdag 12 oktober om 16.30 uur in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, (Binnenhof 22) te Den Haag. Wij ontvangen u graag vanaf 16.00 uur.

De Van Slingelandt-lezing wordt verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur:

‘Emancipatie is geen stok om mee te slaan’
(demissionair) minister Jet Bussemaker

Emancipatie en diversiteitsbeleid vormen een rode draad in het professionele leven van dr. Jet Bussemaker. Van 1986 tot 1988 was zij als beleidsmedewerker bij het ministerie van sociale zaken reeds betrokken bij de stimuleringsgroep Emancipatie Onderzoek. In haar latere loopbaan hebben beide thema’s steeds een centrale plaats gehad en draagt zij ook ministeriële verantwoordelijkheid voor deze thema’s. “Emancipatiebeleid dient om scheidslijnen weg te nemen“, zo stelde zij in een interview in Trouw op 10 oktober 2016. In hetzelfde interview stelde zij dat het geen eenduidige blauwdruk is die met dwang van bovenaf kan worden opgelegd. Hoe verhouden  emancipatie- en diversiteitsbeleid zich ten opzichte van individuele vrijheden en hoe moet of kan een overheid een positief stimulerende rol daarin hebben? In haar lezing zal dr. Jet Bussemaker reflecteren op haar ministerschap en haar agenda op het terrein van emancipatie.

Mevrouw dr. Jet Bussemaker begon haar loopbaan in 1985 aan de Universiteit van Amsterdam. In 1998 werd zij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van 2007-2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. Op 1 maart 2011 werd ze rector van de Hogeschool van Amsterdam, en trad ze toe tot het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Amsterdam. Daarnaast werd zij kroonlid van de SER. Sinds november 2012 is ze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte-Asscher.

In aansluiting op haar lezing zal prof.dr. Marieke van den Brink, hoogleraar Gender & Diversity aan Radboud Universiteit Nijmegen, een co-referaat verzorgen.

We sluiten om 18.00 uur af met een drankje en een hapje.

Aanmelden voor de Van Slingelandt-lezing kan via de website.

Wij zien uit naar uw komst.

 

Hoogachtend,

Prof.dr. Paul ’t Hart,
Voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde

s2Member®