Wat?             Veiligheid in een Wereld van Verbindingen

Wanneer?    12 september 2017

Hoe laat?     16:00 uur

Waar?          7AM, Buitenhof 47 te Den Haag (gewijzigde locatie)

Op 10 mei 2017 presenteerde de WRR een nieuw rapport over de toekomst van het veiligheidsbeleid. Een belangrijk onderwerp daarin is de verhouding tussen interne en externe veiligheid. Wat betekent de verstrengeling tussen interne en externe veiligheid voor de manier waarop wij ‘veiligheidsbeleid’ moeten bedrijven?  Hoe veiligheid te borgen in een wereld van verbindingen?

Op deze bijeenkomst zullen enkele sprekers en een professioneel betrokken publiek in gesprek gaan over de vraag hoe het veiligheidsbeleid in Nederland hier institutioneel voor is ingericht. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:

 1. Hoe is een verdere versterking van de strategievorming en intensivering in samenwerking tussen kennisinstituten en beleid te bereiken?
 2. Waar kan het veiligheidsbeleid de  aandacht voor national security, de flow securityen de  human security versterken?
 3. Welke betekenis kunnen een veiligheidsraad en een planbureau voor de veiligheid hebben?

Sprekers zijn:

 • Ernst Hirsch Ballin (raadslid WRR)
 • Wim Bargerbos  (Hoofdirecteur Beleid Ministerie van Defensie)
 • Arjen Boin (hoogleraar publieke instituties en governance en expert op gebied crisismanagement en veiligheid Leiden University).
 • André Haspels (DG Politieke Zaken Ministerie van Buitenlandse zaken.
 • Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

Opening van de bijeenkomst vindt plaats door Corien Prins, voorzitter WRR. Het gesprek zal worden geleid door Frans Brom, directeur WRR.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de VB/VOM-tour 'wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren', een reeks bijeenkomsten tussen de Tweede Kamerverkiezingen en Prinsjesdag waarin de wetenschap in dialoog gaat met de bestuurspraktijk over actuele thema's voor het openbaar bestuur.

Programma

16:00 uur Inloop
16:30 uur Start Bijeenkomst
 • Opening door Corien Prins, voorzitter WRR
 • Voorstellen deelnemers door moderator Frans Brom, directeur WRR
 • Openingsstatement Ernst Hirsch Ballin, raadslid WRR en voorzitter projectgroep
 • Ronde 1: reactie op de analyse door de deelnemers (de vijf sprekers)
 • Reacties zaal
 • Ronde 2: reactie op de WRR-voorstellen door de deelnemers (de vijf sprekers)
 • Reacties zaal
 • Ronde 3: de aanbevelingen en suggestiesb.v. de vraag ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren over veiligheid in een wereld van verbindingen’: (de vijf sprekers)
 • Slotreactie door Corien Prins: samenvatting, belangrijkste bevindingen en volgende stappen WRR / betekenis hiervan voor WRR programma.
18:00 uur Afsluiting met een drankje

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 6 september via secretariaat@wrr.nl. Na aanmelding ontvangt u op een later tijdstip aanvullende  informatie en het volledige programma.

7AM

s2Member®