Heb jij financieel inzicht of affiniteit met financiële zaken en wil jij je graag inzetten voor de Vereniging voor Bestuurskunde? Meld je dan snel aan, want we zijn op zoek naar drie nieuwe enthousiaste leden voor onze Kascontrolecommissie. De maximale zittingstermijn van de vorige leden is namelijk verstreken.

 

Taken

Leden van de commissie houden toezicht op de financiële administratie van het bestuur en controleren jaarlijks de financiële verantwoording van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). Hiervan doet de commissie schriftelijk verslag aan de ALV en het bestuur. Indien de commissie akkoord is met het gevoerde financiële beleid, verzoekt zij de ALV om het bestuur hiervoor décharge te verlenen. Verder verwachten we dat de leden van de Kascontrolecommissie gevraagd en ongevraagd advies geven over tal van financiële aangelegenheden en uitgaven van de vereniging.

 

Tijdsbesteding

De werkzaamheden zijn beperkt, maar wel essentieel. De piek van de werkzaamheden is met name gelegen enkele weken vóór de ALV. De ALV van de VB vindt zoals gebruikelijk elk jaar in de periode oktober-november plaats. In aanloop naar de ALV zal de totale tijdsbesteding ongeveer acht uur bedragen. Uiteraard is aanwezigheid van de commissieleden bij de ALV ook gewenst.

 

Heb jij interesse om zitting te nemen in de Kascontrolecommissie van de VB? Meld je dan snel aan via info@bestuurskunde.nl Ook studentleden zijn van harte welkom.