Tussen de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart en Prinsjesdag 2017 organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) in samenwerking met de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) de tour ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’. Een reeks van evenementen in samenwerking met onder andere de NSOB, WRR, provincie Utrecht en het UU-onderzoekszwaartepunt Institutions for Open Societies. Wetenschappers gaan in gesprek met overheidsprofessionals, bestuurders en aanwezigen om te bespreken welke uitdagingen het nieuwe kabinet te wachten staan op thema's als: 'onze steden', 'nieuwe maatschappelijke scheidslijnen', 'diversiteit', 'multiprobleemgezinnen', 'framing en 'post-truth’ politiek’.

De belangrijkste inzichten uit deze agenda-zettende dialogen worden weergegeven in een essay.

Houd de websites van de Vereniging voor Bestuurskunde en de Vereniging voor Overheidsmanagement in de gaten voor themasessies in deze reeks. Daar vind je ook hoe jij een bijdrage kunt leveren.

Het eerste evenement in deze reeks vindt plaats op 3 mei in Utrecht. Meer informatie over dit evenement vindt u hier.