Met Plein 7 brengen we de wetenschap dichter naar het openbaar bestuur. Dit doen we door actuele beleidskwesties, publieke hervormingen en maatschappelijke ontwikkelingen te belichten vanuit onze eigen expertise en die van onze collega’s. Hiermee ontsluiten we wetenschappelijke kennis voor iedereen die geïnteresseerd is in, of als professional betrokken is bij het publieke domein.

In de rubriek Actualiteit reflecteren we kort op actuele kwesties. We bekijken recente gebeurtenissen vanuit een breder bestuurskundig perspectief en onze eigen expertise. De rubriek Beschouwing is bedoeld voor meer achtergrond en duiding. Dit doen we door bestuurskundige inzichten toe te passen op actuele beleidskwesties of gebeurtenissen in het openbaar bestuur. Maar hier brengen we juist ook de resultaten van recent (gepubliceerd) wetenschappelijk onderzoek, ofwel van onszelf of van onze collega’s. Onderzoek dat relevant is voor het functioneren van het openbaar bestuur, maar normaal gesproken maar moeilijk haar weg vindt naar een breder publiek. In de rubriek Caleidoscoop zetten we regelmatig een actuele ontwikkeling of bestuurlijk thema centraal en belichten we dit ieder vanuit onze eigen expertise. Zoals met het schudden of draaien van een caleidoscoop meedere kleuren- en vormenpaletten in beeld komen, laten we met de combinatie onze individuele expertises steeds een verschillend perspectief zien.

Dat laatste is ook precies waarom we het blog Plein 7 hebben genoemd. Pleinen waren van oudsher, en zijn dat nog steeds, locaties waar openbare ontmoetingen en uitwisselingen plaatsvinden. Die uitwisseling en ontmoeting tussen bestuurlijke praktijk en wetenschap staat centraal in ons blog. Het getal 7 speelt in diverse levenswijsheden, religies en filosofieën een belangrijke rol. Het weerspiegelt afwisselend ‘verbond’,  ‘eenheid’,  ‘reflectie’ en ‘geheel’. Wij willen met dit blog niet alleen een uitwisseling tussen wetenschap en praktijk realiseren. We willen juist ook de meerwaarde laten zien om dit met meerdere wetenschappers gezamenlijk te doen. Door onze expertises naast elkaar te zetten, stimuleren we inspirerende blikwisselingen en nieuwe inzichten.  En niemand kan het nut hiervan beter typeren dan Albert Einstein: We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Voor het reilen en zeilen van het openbaar bestuur leveren we met dit blog daar graag aan bijdrage aan. Tot ziens op Plein 7!

De bloggers van Plein 7

s2Member®